• Hosting Czytaj więcej
 • Rejestracja domen Czytaj więcej
 • Czytaj więcej
 • Tworzenie stron i grafika Czytaj więcej
 • Pozycjonowanie Czytaj więcej

Regulamin promocji "Nagrody walczą o Twój wybór - 5-te urodziny Hoste.pl"

 

§1 Organizator
 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest Hoste.pl
§2 Podstawy prowadzenia promocji
 1. Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji.
 2. Regulamin akcji promocyjnej dostępny jest wyłącznie na stronie internetowej www.hoste.pl
 3. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.
§2 Czas trwania promocji
 1. Akcja promocyjna trwa od 1 czerwca 2012 do 1 października 2012.
 2. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę zgłoszenia mailowego przesłanego na adres biuro@hoste.pl. Zgłoszenia dokonane po terminie 1 października 2012 wykluczają z udziału w promocji.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać wybór tylko jednej z nagród opisanych w §5.
 4. O zakończeniu promocji Organizator poinformuje na swoich stronach internetowych.
§3 Uczestnicy
  Uczestnikiem promocji może być każdy, kto:
 1. w czasie trwania promocji jest klientem Hoste.pl tj. posiada wykupiony chociaż jeden pakiet hostingowy: Start, Plus, Power lub Expert.
§4 Zasady promocji
 1. W trakcie trwania promocji klienci Hoste.pl posiadający chociaż jeden z pakietów hostingowych uzyskują możliwość wybrania jednej z nagród pośród opisanych w §5.
 2. Aby wziąć udział w promocji, należy w okresie od 1 czerwca 2012 do 1 października 2012 przesłać zgłoszenie mailowe wraz ze wskazaniem wybranej przez siebie nagrody.
§5 Nagrody w promocji
   1.

Możliwość rejestracji dwóch domen GRATIS.

   Promocja obejmuje domeny .pl, .eu, funkcjonalne (.com.pl, net.pl, biz.pl itp.) oraz regionalne (.waw.pl, .szczecin.pl itp.). Rejestracja domeny następuje automatycznie po przesłaniu zgłoszenia mailowego na takie same dane, na jakie został zakupiony pakiet hostingowy. Odnowienie domeny następuje po roku od rejestracji według standardowego cennika.   2. a)

Możliwość otrzymania vouchera promocyjnego obniżającego cenę nowego pakietu hostingowego na pierwszy rok o 50%.

   Obniżenie ceny następuje od obowiązującej na stronie głównej ceny netto. Voucher można wykorzystać przez dwa lata tj. 1.06.2012 -31.05.2014 wyłącznie na nowy pakiet hostingowy. <br/ >

 

   b)

Możliwość otrzymania vouchera obniżającego cenę pozycjonowania fraz przez Hoste.pl o 50% przez 5 miesięcy od początku naliczania opłaty za pozycjonowanie.

   Promocyjne pozycjonowanie obowiązuje przy zleceniu przynajmniej 2 fraz na okres jednego roku. Po okresie 5 miesięcy, cena za pozycjonowanie obowiązuje według wcześniej przesłanej i zaakceptowanej wyceny każdej frazy.   Nagroda numer 2 stanowi 2 vouchery: rabat na pakiet hostingowy oraz rabat na pozycjonowanie.   3.

Możliwość uzyskania rabatu w wysokości 10% na przedłużenie pakietu hostingowego.

  Rabat obejmuje wszystkie pakiety hostingowe z wyłączeniem tych, które zostały zakupione później niż 30 kwietnia 2011 roku. Aby otrzymać rabat, klient musiał do 1 czerwca 2012 odnowić pakiet hostingowy przynajmniej raz od momentu jego aktywacji. Rabat przyznawany jest jednorazowo na przedłużenie abonamentu okresie 01.06.2012 do 31.05.2013.
§6 Inne założenia
 1. Użytkowanie usług zarejestrowanych w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartych w Regulaminach sieci Hoste.pl: Regulamin hostingu, Regulamin rejestracji domen.
 2. Zniżka oraz nagrody otrzymane w ramach promocji nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.