• Hosting Czytaj więcej
 • Rejestracja domen Czytaj więcej
 • Czytaj więcej
 • Tworzenie stron i grafika Czytaj więcej
 • Pozycjonowanie Czytaj więcej

Regulamin promocji "Plus w pakiecie"


§1 Organizator
 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest Hoste.pl
§2 Podstawy prowadzenia promocji
 1. Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji.
 2. Regulamin akcji promocyjnej dostępny jest wyłącznie na stronie internetowej www.hoste.pl
 3. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.
§2 Czas trwania promocji

Akcja promocyjna trwa od 22 lipca 2013 do odwołania.

Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę zgłoszenia dokonaną przez stronę internetową organizatora, z zastrzeżeniem, że zapłata za usługę zamówioną w ostatnim dniu trwania promocji nastąpi do siedmiu dni po zakończeniu promocji. Płatności dokonane po tym terminie wykluczają z udziału w promocji.

O zakończeniu promocji Organizator poinformuje na swoich stronach internetowych.

§3 Uczestnicy
  Uczestnikiem promocji może być każdy, kto:
 1. dokona w okresie trwania promocji zamówienia konta typu Serwer Eco, Serwer Start, Serwer Plus lub Serwer Power
 2. dokona w okresie trwania promocji zamówienia promocyjnej domeny
 3. zleci wycenę pozycjonowania przynajmniej 2 fraz dla konkretnej strony www
 4. dokona terminowej płatności abonamentu rocznego za zamówione konto, nie później jednak jak do siódmego dnia od zakończenia promocji, dla zamówień złożonych w ostatnim dniu jej trwania.
§4 Zasady promocji

W trakcie trwania promocji rejestrujący nowe konto typu Serwer Eco lub Serwer Power uzyskują możliwość rejestracji domeny gratis do pakietu oraz kupon rabatowy w wysokości 50% na pozycjonowanie fraz dla konkretnej strony www.

W trakcie trwania promocji rejestrujący nowe konto typu Serwer Start lub Serwer Plus uzyskują możliwość zakupu na pierwszy rok wybranego pakietu z rabatem (jak poniżej), rejestracji domeny gratis do pakietu oraz kupon rabatowy w wysokości 50% na pozycjonowanie fraz dla konkretnej strony www.

Promocja obejmuje domeny .pl, .eu, funkcjonalne np. .com.pl, net.pl, biz.pl itp. oraz regionalne np. .waw.pl, .szczecin.pl itp.

Promocyjna wycena, uwzględniająca 50% zniżkę na pozycjonowane frazy, obowiązuje na okres 5 miesięcy przy wykupieniu przynajmniej 2 fraz na minimalny okres 10 miesięcy. Kupon rabatowy może zostać wykorzystany w przeciągu 2 lat od momentu jego wystawienia. W przypadku przedłużenia okresu pozycjonowania, opłata za pozycjonowane frazy jest zgodna ze standardową wyceną indywidualnie przedstawianą dla konkrtnej frazy oraz konkretnej strony www. 

§5 Pakiety promocyjne
  1. Serwer Eco + domena - 49 zł netto (60,27 zł brutto)
  2. Serwer Start + domena - 60 zł netto (73,80 zł brutto)
  3. Serwer Plus + domena - 100 zł netto (123,00 zł brutto)
  4. Serwer Power +domena - 350 zł netto (430,50 zł brutto)

 

W przypadku przedłużania pakietu na kolejny rok (Serwer Start lub Serwer Plus) lub zakupu usług na więcej niż rok, cenę przedłużenia określać będą standardowe cenniki znajdujące się na stronie Organizatora.

§6 Inne założenia
 1. Użytkowanie usług zarejestrowanych w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartych w Regulaminach sieci Hoste.pl: Regulamin hostingu, Regulamin rejestracji domen
 2. Zniżka otrzymana w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.