Jak zmienić właściciela domeny (cesja domeny)?

Powrót do spisu

Cesji domeny dokonujemy w przypadku, gdy następuje zmiana właściciela domeny. Procedurę cesji domeny rozpoczyna się od wprowadzenia potrzebnych zmian danych w panelu domen (HostePanel - panel.hoste.pl).

Po zalogowaniu do panelu należy wejść w szczegóły domeny i w sekcji "Abonent domeny", wpisać dane nowego właściciela. Po wypełnieniu pól nowymi danymi należy zaakceptować zmiany. W efekcie na adres e-mail (jeśli był zmieniany, to na stary adres, który został podany podczas rejestracji domeny) zostanie przesłany wniosek cesji.

Wygenerowany w ten sposób wniosek cesji domeny należy wydrukować, podpisać i opieczętować (w przypadku firmy), a następnie przesłać faksem lub mailem.

Jeśli rejestrowałeś domenę w Hoste.pl taki wniosek należy przesłać faksem na numer 22 433 50 48 lub mailowo (skan wniosku) na biuro@hoste.pl

Cesja domeny jest wykonywana w ciągu 24 godzin od otrzymania podpisanego wniosku. Jeśli nie otrzymamy wniosku w ciągu 14 dni zmiany nie zostaną zatwierdzone.

 

Jak dokonać cesji domeny - To proste w Hoste!Powrót do spisu