Regulamin promocji "Hosting z domeną GRATIS"

§ 1

Organizator

 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest Hoste.pl.

§ 2

Podstawy prowadzenia promocji

 1. Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji.
 2. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.
 3. Regulamin akcji promocyjnej dostępny jest wyłącznie na stronie internetowej www.hoste.pl
 4. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

§ 3

Czas trwania promocji

 1. Akcja promocyjna trwa od 1 stycznia 2022 do odwołania.
 2. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę zgłoszenia dokonaną przez stronę internetową organizatora, z zastrzeżeniem, że zapłata za usługę zamówioną w ostatnim dniu trwania promocji nastąpi do siedmiu dni po zakończeniu promocji. Płatności dokonane po tym terminie wykluczają z udziału w promocji.
 3. O zakończeniu promocji Organizator poinformuje na swoich stronach internetowych.

§ 4

Uczestnicy

 1. Uczestnikiem promocji może być każdy, kto:
      - dokona w okresie trwania promocji zamówienia konta typu Serwer Eco, Serwer Start, Serwer Plus lub Serwer Power
      - dokona w okresie trwania promocji zamówienia promocyjnej domeny
      - dokona terminowej płatności abonamentu rocznego za zamówione konto, nie później jednak jak do siódmego dnia od zakończenia promocji, dla zamówień złożonych w ostatnim dniu jej trwania.

§ 5

Zasady promocji

 

 1. W trakcie trwania promocji rejestrujący nowe konto typu Serwer Eco, Serwer Start, Serwer Plus lub Serwer Power uzyskują możliwość rejestracji domeny gratis do pakietu. Akcja promocyjna trwa od 1 stycznia 2022 do odwołania.
 2. Promocja obejmuje domeny .pl, funkcjonalne np. .com.pl, net.pl, biz.pl itp. oraz regionalne np. .waw.pl, .szczecin.pl itp.
 3. O zakończeniu promocji Organizator poinformuje na swoich stronach internetowych.

 

§ 6

 Jak skorzystać z promocji?

 1. Uczestnik promocji powinien złożyć zamówienie na jedno z kont hostingowych: Serwer Eco, Serwer Start, Serwer Plus lub Serwer Power oraz używając tych samych danych oddzielne zamówienie na rejestrację domeny. Po opłaceniu faktury pro forma za konto hostingowe domena zostanie zarejestrowana gratis. Faktura pro forma za rejestrację domeny powinna zostać zlekceważona.

§ 7

Pakiety promocyjne

    Serwer Eco + domena - 49 zł netto (60,27 zł brutto)
        Serwer Start + domena - 70 zł netto (86,10 zł brutto)
        Serwer Plus + domena - 110 zł netto (135,30 zł brutto)
        Serwer Power +domena - 250 zł netto (307,50 zł brutto)

 1. W przypadku przedłużania pakietu na kolejny rok (Serwer Start lub Serwer Plus) lub zakupu usług na więcej niż rok, cenę przedłużenia określać będą standardowe cenniki znajdujące się na stronie Organizatora.

 

§ 8

Inne założenia

 1. Użytkowanie usług zarejestrowanych w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartych w Regulaminach sieci Hoste.pl: Regulamin hostingu, Regulamin rejestracji domen
 2. Zniżka otrzymana w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.