16.12.2009

Zmiany w odnawianiu domen

Od dnia 1 stycznia 2010 zgodnie z nowymi zasadami będą pobierane opłaty administracyjne za odnowienie domeny .pl* w stanie BLOCKED** (domena po zakończeniu okresu rozliczeniowego).

Dodatkowa opłata będzie wynosić 10% ceny za odnowienie, zgodnie ze standardowym cennikiem odnowienia domen dostępnym na stronie: http://www.hoste.pl/domeny/cennik

Wprowadzenie dodatkowych opłat jest następstwem nowych zapisów w porozumieniu partnerskim z NASK. Opłaty administracyjne będą pobierane również w przypadku odnowienia po terminie następujących domen: .es, .gd, .it, .jp, .ru, .sc, .se, .tc, .vg. Wysokość opłaty dla w/w domen będzie jednakowa i będzie wynosić 125zł netto (152,50zł brutto).

W związku z nowymi zasadami prosimy o terminowe dokonywanie płatności zgodnie z wysyłanymi fakturami proforma. Nieterminowa płatność wiązać się będzie z dodatkowymi kosztami.

* - dotyczy wszystkich domen z końcówką .pl, czyli .pl, .com.pl i pozostałych domen funkcjonalnych, waw.pl i pozostałych domen regionalnych.
** - okres 15 dni po wygaśnięciu domeny, w którym można dokonać jeszcze odnowienia.

Odnawianie domen - To Proste w Hoste!